Dr hab. Arkadiusz Barut – adwokat

Doktor habilitowany nauk prawnych w specjalności prawo. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo oraz absolwent Wydziału Historyczno–Pedagogicznego na kierunku historia. Członek Izby Adwokackiej w Opolu. Adwokat Arkadiusz Barut jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii naukowych. Przedmiotem jego badań jest teoria i filozofia prawa, w szczególności zaś współczesna filozofia praw człowieka oraz zasady demokratycznego państwa prawnego. Specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, spółdzielczego, pracy i ubezpieczeń społecznych. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem francuskim. W swoim dorobku posiada monografię oraz liczne artykuły naukowe.

Od 1 października 2021 roku dr hab. Arkadiusz Barut jest wykładowcą w Akademii Humanitas w Sosnowcu, zatrudnionym na etacie profesora. 

Mężczyzna w okularach przy biurku

Wybrany dorobek naukowy

 • Monografie
  • Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018
 • Artykuły
  • 2009
   • Przykłady paradoksów w praktyce orzeczniczej. Aporia dyskursowego paradygmatu prawa, Prawo Europejskie w Praktyce nr 6/2009,
  • 2010
   • Procedura prawna jako czynnik budowy kapitału społecznego (w:) red. M. Klimowicz, W. Bokajło, Kapitał społeczny, Warszawa 2010,
   • Dynamika praw człowieka jako źródło legitymacji władzy sądowniczej, (w:) red. A. Preisner, Prawowitość czy zgodność z prawem. Legitymacja władzy w państwach demokratycznych, Wrocław 2010,
   • Skarga konstytucyjna jako sposób realizacji programów nowych ruchów społecznych, (w:) red. N. Szczęch, Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy, tom II, Legnica 2010,
   • Wolne społeczeństwo i sędzia Herkules. Instytucjonalizacja dyskursu polityczno - prawnego w filozofii Ronalda Dworkina, Studia Prawnicze KUL nr 4/2010,
   • Prawa człowieka, sąd konstytucyjny, podmiotowość polityczna w demokracji, Przegląd Historyczno-Politologiczny nr 2/2010,
   2013
   • Prawa człowieka jako praktyka emancypacji, (w:) red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski, Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, Toruń 2013,
   • Idea prawa podmiotowego w polityczno-prawnej myśli feminizmu, Studia Prawnicze KUL nr 3/2013,
   2014
   • Suwerenność sądu jako kryterium ludowładztwa. Apologia aktywizmu sędziowskiego w amerykańskiej myśli polityczno-prawnej w kontekście pytania o podmiot demokracji, Studia Polityczne nr 33,
   • Jurystokracja euroatlantycka, (w:) red. W. Gzicki, Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich, Lublin 2014,
   2015
   • Prawa człowieka – symboliczna podstawa sfery politycznej czy czynnik jej zaniku? polemika Claude’a Leforta z Hanną Arendt, Studia Polityczne nr 38,
   • Od prawa naturalnego do praw człowieka. Ewolucja idei praw naturalnych w europejskiej myśli prawno-politycznej, Rocznik Europeistyczny nr 1/2015,
   • Prawo jako aspekt wspólnoty politycznej: koncepcja Michela Villeya, Studia Prawnicze KUL nr 1/2015,
   • A-podmiotowość władzy – mit i rzeczywistość, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako władza „suwerenna”, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 2/2015,
   2016
   • Prawa człowieka jako ideologia. Przyczynek do analizy współczesnego imaginarium społecznego, Dialogi Polityczne nr 20/2016,
   2017
   • Sąd jako inkarnacja Ludu. Dekonstrukcja idei ludowego konstytucjonalizmu, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 2/2017,
   • Prawo jako konstytuowanie człowieczeństwa. Koncepcja Pierre’a Legendre’a, Studia Prawnicze KUL nr 2/2017.
   • Republikańsko-instytucjonalna koncepcja związku prawa i polityki, (w:) red. P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak, Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa zewnętrzna, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
   2018
   • Prawa kobiet i homoseksualistów w koncepcjach postmarksistowskich. Analiza krytyczna, (w:) red. M. Gołowkin-Hudała, P. Sobczyk, A. Wilk, Prawa i obowiązki członków rodziny, t. II, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2018
   • Kara jako symbol tożsamości. Pierre’a Legendre’a psychoanalityczna koncepcja prawa karnego, (w:) red. M. Cisek, Ł. Święcicki, Przestępstwo i kara w myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa 2018
   • The right to respect private life as a right to public and legal recognition. The judgment of the European Court of Human Rights of July 11, 2002 on Christine Goodwin’s case against the United Kingdom, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 9

 

Szymon Górski – aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo. Obecnie aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Opolu. W Kancelarii zajmuję się głównie sprawami z zakresu prawa administracyjnego, a także sprawami z zakresu prawa karnego (skarbowego i gospodarczego) w tym prawa karnego wykonawczego. Uzyskał pozytywny wynik egzaminu adwokackiego. Prowadzi badania i publikuje artykuły z zakresu nauk prawnych.

Mężczyzna siedzący przy biurku

Sabina Gruszka – asystent prawny

Absolwentka prawa na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Magister prawa.

Kobieta siedząca przy biurku


Skontaktuj się z nami już dziś, odpowiemy na Twoje wszystkie pytania.

Czytaj więcej