PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, SPRAWY EMERYTALNO-RENTOWE

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, zajmujemy się przygotowaniem pism oraz reprezentacją Klienta na każdym etapie postępowania w sprawach ubezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym:

  • ustalenie prawa do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych,
  • przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • przyznania świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • przyznania renty rodzinnej,
  • przyznania renty socjalnej,
  • ustalenia prawa do zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, rehabilitacyjnego, wyrównawczego,
  • dodatków i świadczeń przysługujących do świadczeń emerytalno-rentowych.

 

Para konsultująca prawo ubezpieczeń


Skontaktuj się z nami już dziś, odpowiemy na Twoje wszystkie pytania.

Czytaj więcej