PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje również obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych. Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej związanej z działalnością spółdzielni mieszkaniowych.

Obsługa prawna spółdzielni polega m.in. na:

  • udzielaniu porad prawnych i opracowywaniu opinii prawnych, sporządzaniu projektów umów zawieranych przez spółdzielnię oraz opinii prawnych umów przedstawionych przez spółdzielnię do zaopiniowania, sporządzaniu statutów, regulaminów, projektów uchwał organów spółdzielni oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności spółdzielni,
  • prowadzeniu spraw sądowych obejmujących zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej, związanych z bieżącą działalnością spółdzielni, w tym spraw o eksmisję, o zapłatę, spraw pracowniczych, spraw odszkodowawczych, dotyczących zaskarżania uchwał, rozliczenia inwestycji budowlanych itd.,
  • bieżących konsultacjach i pomocy w prowadzeniu negocjacji przez spółdzielnię,
  • zapewnianiu obsługi prawnej spółdzielni podczas walnych zgromadzeń.

 

Dyskutująca grupa osób


Skontaktuj się z nami już dziś, odpowiemy na Twoje wszystkie pytania.

Czytaj więcej