PRAWO ROLNE I PRZETWÓRSTWA ROLNEGO

Sprawy związane z rolnictwem, prowadzeniem przedsiębiorstwa gospodarczego zarówno przez rolnika indywidualnego, grupy producenckie jak i podmioty prawa handlowego znajdują się w zakresie świadczonych przez nas usług.

W szczególności realizujemy projekty w zakresie:

  • kontraktacji, fuzji,
  • produkcji i obrotu różnymi rodzajami produktów żywnościowych i rolnych,
  • pomocy prawnej przy obrocie nieruchomościami rolnymi (nabywanie, dzierżawa i najem nieruchomości rolnych),
  • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawno-środowiskowe,
  • sporządzamy opinie prawne, projekty wniosków, umowy, analizy prawne,
  • dokonujemy analiz prawnych dotyczących przedsiębiorstw produkcji rolnej,
  • prowadzimy postępowania przed organami ochrony środowiska, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed Sądami Powszechnymi.

 

Traktor na tle rolników


Skontaktuj się z nami już dziś, odpowiemy na Twoje wszystkie pytania.

Czytaj więcej