PRAWO RODZINNE

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w pełnym wymiarze. Przedmiot świadczonych usług koncentruje się głównie na sprawach o rozwód i o separacjępodział majątku dorobkowego małżonkówwykonywanie władzy rodzicielskiejalimenty itp. Usługi powiązane ze sprawami rozwodowymi i o separację obejmują wszelkie czynności mające na celu ustalenie winy rozpadu pożycia małżeńskiego, przyznania odpowiedniego wymiaru władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, rozstrzygnięcia kwestii związanych z zamieszkaniem dziecka, jak również ustanowienia obowiązku alimentacyjnego drugiego małżonka tak względem dziecka jak też względem Klienta. Rozwód i separację postrzegamy nie tylko przez pryzmat obowiązujących przepisów prawa, ale przede wszystkim jako niezmiernie złożoną i trudną sytuację życiową. Dlatego oferujemy i przedstawiamy naszym Klientom najkorzystniejsze rozwiązania. Kancelaria oferuje również pomoc w zakresie prowadzenia mediacji pomiędzy małżonkami.

Kancelaria prowadzi również sprawy:

 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • rozliczenia związków konkubenckich,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • zniesienie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • sporządzania majątkowych umów małżeńskich (intercyza), oraz doradztwo przy wyborze umownych ustrojów majątkowych małżeńskich,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie lub zakaz kontaktów z dziećmi,
 • alimenty (w tym o podwyższenie lub ich obniżenie, zniesienie obowiązku alimentacyjnego),
 • ustalenie pochodzenia dziecka (zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, uznanie dziecka),
 • zarząd majątkiem dziecka,
 • przysposobienie dziecka,
 • opieki kurateli nad dzieckiem.

Prowadzimy bezpośrednie doradztwo poprzez udział w spotkaniach z Klientami, przygotowujemy projekty pism, umów, pozwów, bierzemy udział w negocjacjach, występujemy jako pełnomocnicy przed sądami wszystkich instancji oraz przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a także przed organami administracji rządowej i samorządowej.

Wizyta rodziny u adwokata


Skontaktuj się z nami już dziś, odpowiemy na Twoje wszystkie pytania.

Czytaj więcej