PRAWO MEDYCZNE

Zakres działalności Kancelarii obejmuje:

 • dochodzenie roszczeń z tytułu błędów w sztuce lekarskiej. Kancelaria współpracuje z wysokiej klasy specjalistami, co zapewnia właściwy poziom świadczonej pomocy prawnej popartej wiedzą medyczną,
 • kompleksową obsługę prawną zakładów opieki zdrowotnej,
 • reprezentowanie zakładów opieki zdrowotnej w sporach przedsądowych oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,
 • kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność leczniczą (sporządzanie umów, regulaminów, itp.),
 • pomoc prawną w tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
 • pomoc prawną w tworzeniu indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich,
 • doradztwo prawne w zakresie świadczenia usług medycznych,
 • pomoc prawną w zakresie zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz reprezentacje w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • doradztwo w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych,
 • kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw prowadzących obrót produktami leczniczymi (apteki, hurtownie farmaceutyczne),
 • doradztwo prawne w zakresie działań reklamowych w obrocie produktami leczniczym,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów licencyjnych, umów kooperacyjnych, umów ubezpieczeniowych, umów dotyczących prowadzenia badań klinicznych i innych w zakresie sektora.

 

Konsultacja kobiety z lekarzem


Skontaktuj się z nami już dziś, odpowiemy na Twoje wszystkie pytania.

Czytaj więcej