PRAWO KARNE I WYKROCZENIA

Oferowane przez Kancelarię czynności obejmują:

 • Obronę oskarżonych w postepowaniu karnym

  Kancelaria prowadzi wszelkie czynności związane z obroną interesów oskarżonego w postępowaniu karnym. Reprezentujemy Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości, w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym. Kancelaria oferuje ponadto niezbędną pomoc przy sporządzaniu wymaganych pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji i kasacji. Udzielamy porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej oraz gwarantujemy profesjonalny udział w procesie na wszystkich etapach postępowania.

 • Reprezentowanie podejrzanych w postepowaniu karnym

  Kancelaria oferuje pomoc prawną podejrzanym oraz tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego. Oferujemy udział w czynnościach przesłuchania, stawiania zarzutów jak również gwarantujemy profesjonalną asystę w trakcie posiedzeń w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

 • Reprezentowanie pokrzywdzonych w postepowaniu karnym

  Kancelaria zapewnia pomoc prawną podczas sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa jak również podczas postepowań karnych w stadium prokuratorskim i sądowym. Reprezentujemy zarówno osoby pokrzywdzone jak też oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych we wszystkich instancjach postepowania w sprawie.

 • Obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia

  Oferujemy pomoc prawną w sprawach dotyczących wykroczeń, obejmującą reprezentację osoby obwinionej bądź pokrzywdzonej. Kancelaria zapewnia pełen udział w postępowaniach w sprawie o wykroczenia. Udzielamy ponadto kompleksowych porad prawnych odnoszących się do materii związanej z kodeksem wykroczeń oraz kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

 • Obronę i  reprezentowanie w postepowaniu wykonawczym

  Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich sprawach związanych z postępowaniem wykonawczym. Kancelaria zapewnia reprezentacje przed sądami penitencjarnymi w sprawach dotyczących przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jak również w postępowaniach związanych z przedterminowym zwolnieniem z odbywania reszty kary oraz sprawy o ułaskawienie.

 • Ponadto, w zakresie prawa karnego Kancelaria zapewnia pełną pomoc prawną w sprawach karnych wynikających z przepisów pozakodeksowych (przeciwdziałania narkomanii, ochrony środowiska, prawa handlowego), w sprawach karnoskarbowych, w sprawach karnogospodarczych, w sprawach dotyczących obrotu finansowego, w sprawach związanych z obrotem papierami wartościowymi oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych.

 • Kancelaria sporządza także opinie prawne, których wnioski pozwalają na unikanie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą.

 

Temida na stole


Skontaktuj się z nami już dziś, odpowiemy na Twoje wszystkie pytania.

Czytaj więcej