PRAWO GOSPODARCZE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy kompleksowe doradztwo prawne przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym:

  • pomoc w tworzeniu, łączeniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek, ich oddziałów i przedstawicielstw;
  • sporządzanie wniosków do KRS, w tym rejestrowanie oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce oraz przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce;
  • opracowywanie umów i statutów spółek prawa handlowego;
  • przygotowywanie projektów umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami;
  • reprezentowanie wspólników/akcjonariuszy na zgromadzeniach;
  • pełna obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek;
  • udział w negacjach i spotkaniach z klientami;
  • porady i opinie prawne;
  • zastępstwo w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej.

 

Młotek sądowy na stole


Skontaktuj się z nami już dziś, odpowiemy na Twoje wszystkie pytania.

Czytaj więcej