PRAWO CYWILNE

Usługi Kancelarii polegają w szczególności na:

  • sporządzaniu opinii prawnych, przedsądowych wezwań do zapłaty i sądowych wezwań do próby ugodowej,
  • udzielaniu porad prawnych w zakresie prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego,
  • negocjowaniu oraz przygotowywaniu projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych oraz umów z zakresu specjalistycznych dziedzin prawa,
  • analizowaniu projektów umów oraz ich opiniowaniu pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta,
  • nadzorem nad prawidłowością wykonania zawartych umów,
  • doradztwie i reprezentowaniu Klientów w postępowaniu przedsądowym jak i przed sądem we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego (prawa rodzinnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego) w tym, rozwodowych, alimentacyjnych, o powierzenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z małoletnim(i), ochrony własności, współwłasności – zniesienia współwłasności, zasiedzenia nieruchomości, eksmisji, użytkowania wieczystego, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, posiadania i ochrony posiadania, sprawach o podział majątku, odwołanie darowizny, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, spraw o zachowek i zabezpieczenie spadku etc.

 

Książki na stole


Skontaktuj się z nami już dziś, odpowiemy na Twoje wszystkie pytania.

Czytaj więcej