Logo
Kancelaria adwokacka

dr Arkadiusz Barut

Zespół

dr Arkadiusz Barut – Adwokat

dr Arkadiusz Barut – Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo oraz absolwent Wydziału Historyczno–Pedagogicznego na kierunku historia. Członek Izby Adwokackiej w Opolu. Adwokat Arkadiusz Barut posiada stopień naukowy doktora, jest autorem licznych publikacji naukowych oraz wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Przedmiotem jego badań jest filozofia prawa i polityki, w szczególności zaś współczesna filozofia praw człowieka oraz zasady demokratycznego państwa prawnego. Specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, spółdzielczego, pracy i ubezpieczeń społecznych. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem francuskim.

Dorobek naukowy

 1. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2015 nr 2 Arkadiusz Barut, A-podmiotowość władzy – mit i rzeczywistość, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako władza „suwerenna”http://archiwum.ivr.org.pl/pl/
 2. Dionizos w republice woli powszechnej. Przekraczanie paradygmatu modernistycznego w myśli konserwatywnej Maurice’a Barrèsa [w:] Dionizos i dionizyjskość. Mit, sztuka, filozofia, nauka, T. Drewniak, A. Dittmann (red.), Nysa 2009, s. 151
 3. Dwa ciała monarchy i „ucieleśnienia” praw człowieka
 4. Egotyzm, etyka, polityka. Myśl konserwatywna Maurycego Barrèsa, Wyd. Arcana, Kraków 2009.
 5. Jurystokracja euroatlantycka [w:] Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich, W. Gizick (red.), Lublin 2014.
 6. Konserwatyzm i idea społeczeństwa obywatelskiego
 7. Konserwatyzm i sąd konstytucyjny
 8. Krytyka polityczna jako legitymizacja władzy, czyli o pewnym paradoksie oświeceniowej filozofii polityki
 9. „Prawa człowieka” jako legitymizacja władzy w społeczeństwie ponowoczesnym
 10. Rozum indywidualny i „rozum” zbiorowy. Konserwatywna idea racjonalności nadjednostkowej
 11. Równość polityczna a tożsamość społeczna. Maurycego Barrèsa krytyka III Republiki Francuskiej
 12. Różnica jako ideologia — czyli o tym, czy filozofia odmienności służy „odmieńcom”
 13. Studia polityczne 2010 nr 26 Arkadiusz Barut, Recenzja książki Kazimierza Dziubka, Obywatelskość jako virtù podmiotu demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2008 – http://www.studiapolityczne.pl/
 14. Studia Polityczne 2011 nr 28 Arkadiusz Barut, Geneza, przemiany i istota filozofii politycznejhttp://www.studiapolityczne.pl/
 15. Studia Polityczne 2013 nr 55 Arkadiusz Barut, Idea prawa podmiotowego w polityczno-prawnej myśli feminizmuhttp://www.studiapolityczne.pl/
 16. Studia Polityczne 2015 nr 2 Arkadiusz Barut, Prawa człowieka - symboliczna podstawa sfery politycznej czy czynnik jej zaniku? Claude'a Leforta polemika z Hannah Arendthttp://www.studiapolityczne.pl
 17. Studia Prawnicze KUL 2010, nr 4, Arkadiusz Barut, Wolne społeczeństwo i "sędzia Herkules". Instytucjonalizacja społecznej dyskusji nad prawem w filozofii Ronalda Dworkina.
 18. Studia Prawnicze KUL 2013, nr 3, Arkadiusz Barut, Idea prawa podmiotowego w polityczno-prawnej myśli feminizmuhttps://www.kul.pl/files/20/Studia_prawnicze_KUL_3_55_2013.pdf
 19. Studia Prawnicze KUL 2015, nr 1, Arkadiusz Barut, Prawo jako aspekt wspólnoty politycznej: koncepcja Michela Villeyahttp://www.kul.pl/files/1420/studia_prawnicze_1_2015.pdf
 20. Tradycja i Rewolucja. Konserwatyzm immanentny Josepha de Maistre’a
 21. Prawa człowieka jako ideologia. Przyczynek do analizy współczesnego imaginarium społecznego.

SZYMON GÓRSKI – APLIKANT ADWOKACKI

mgr SZYMON GÓRSKI – APLIKANT ADWOKACKI

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo. Obecnie aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Opolu. W Kancelarii zajmuję się głównie sprawami z zakresu prawa administracyjnego, a także sprawami z zakresu prawa karnego (skarbowego i gospodarczego) w tym prawa karnego wykonawczego.

SABINA GRUSZKA – ASYSTENT PRAWNY

SABINA GRUSZKA – ASYSTENT PRAWNY

Studentka V roku Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku prawo.