Logo
Kancelaria adwokacka

dr Arkadiusz Barut

Zespół

dr Arkadiusz Barut – Adwokat

dr Arkadiusz Barut – Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo oraz absolwent Wydziału Historyczno–Pedagogicznego na kierunku historia. Członek Izby Adwokackiej w Opolu. Adwokat Arkadiusz Barut posiada stopień naukowy doktora, jest autorem licznych publikacji naukowych oraz wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Przedmiotem jego badań jest filozofia prawa i polityki, w szczególności zaś współczesna filozofia praw człowieka oraz zasady demokratycznego państwa prawnego. Specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, spółdzielczego, pracy i ubezpieczeń społecznych. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem francuskim.

Dorobek naukowy

 • 2009
  1. Przykłady paradoksów w praktyce orzeczniczej. Aporia dyskursowego paradygmatu prawa, Prawo Europejskie w Praktyce nr 6/2009,
 • 2010
  1. Procedura prawna jako czynnik budowy kapitału społecznego (w:) red. M. Klimowicz, W. Bokajło, Kapitał społeczny, Warszawa 2010,
  2. Dynamika praw człowieka jako źródło legitymacji władzy sądowniczej, (w:) red. A. Preisner, Prawowitość czy zgodność z prawem. Legitymacja władzy w państwach demokratycznych, Wrocław 2010,
  3. Skarga konstytucyjna jako sposób realizacji programów nowych ruchów społecznych, (w:) red. N. Szczęch, Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy, tom II, Legnica 2010,
  4. Wolne społeczeństwo i sędzia Herkules. Instytucjonalizacja dyskursu polityczno - prawnego w filozofii Ronalda Dworkina, Studia Prawnicze KUL nr 4/2010,
  5. Prawa człowieka, sąd konstytucyjny, podmiotowość polityczna w demokracji, Przegląd Historyczno-Politologiczny nr 2/2010,
  2013
  1. Prawa człowieka jako praktyka emancypacji, (w:) red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski, Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, Toruń 2013,
  2. Idea prawa podmiotowego w polityczno-prawnej myśli feminizmu, Studia Prawnicze KUL nr 3/2013,
  2014
  1. Suwerenność sądu jako kryterium ludowładztwa. Apologia aktywizmu sędziowskiego w amerykańskiej myśli polityczno-prawnej w kontekście pytania o podmiot demokracji, Studia Polityczne nr 33,
  2. Jurystokracja euroatlantycka, (w:) red. W. Gzicki, Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich, Lublin 2014,
  2015
  1. Prawa człowieka – symboliczna podstawa sfery politycznej czy czynnik jej zaniku? polemika Claude’a Leforta z Hanną Arendt, Studia Polityczne nr 38,
  2. Od prawa naturalnego do praw człowieka. Ewolucja idei praw naturalnych w europejskiej myśli prawno-politycznej, Rocznik Europeistyczny nr 1/2015,
  3. Prawo jako aspekt wspólnoty politycznej: koncepcja Michela Villeya, Studia Prawnicze KUL nr 1/2015,
  4. A-podmiotowość władzy – mit i rzeczywistość, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako władza „suwerenna”, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 2/2015,
  2016
  1. Prawa człowieka jako ideologia. Przyczynek do analizy współczesnego imaginarium społecznego, Dialogi Polityczne nr 20/2016,
  2017
  1. Sąd jako inkarnacja Ludu. Dekonstrukcja idei ludowego konstytucjonalizmu, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 2/2017,
  2. Prawo jako konstytuowanie człowieczeństwa. Koncepcja Pierre’a Legendre’a, Studia Prawnicze KUL nr 2/2017.

SZYMON GÓRSKI – APLIKANT ADWOKACKI

mgr SZYMON GÓRSKI – APLIKANT ADWOKACKI

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo. Obecnie aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Opolu. W Kancelarii zajmuję się głównie sprawami z zakresu prawa administracyjnego, a także sprawami z zakresu prawa karnego (skarbowego i gospodarczego) w tym prawa karnego wykonawczego.

RADOSŁAW GRZYB – APLIKANT ADWOKACKI

mgr RADOSŁAW GRZYB – APLIKANT ADWOKACKI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od stycznia 2017 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Do zespołu kancelarii dołączył w 2017 r. Doświadczenie i praktykę zdobywał w znanych kancelariach prawnych we Wrocławiu.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem karnym, prawem cywilnym oraz rodzinnym. Wykonuje bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Prywatnie miłośnik motocykli oraz cross fit.

SABINA GRUSZKA – ASYSTENT PRAWNY

SABINA GRUSZKA – ASYSTENT PRAWNY

Studentka V roku Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku prawo.